Medarbetare

Nedan hittar du info om våra medarbetare samt deras kontaktinformation.

Timar Adi-Ghebre

Receptionist

Timar har tidigare drivit en espressobar och har flera års erfarenhet inom servicebranschen. Hon har även studerat Business Introduction på Södertörn och har tidigare även jobbat med administration.

Tel: +46 70 835 26 40
receptionen@shhbostad.se
vCard

Mimi Alansari

Projektutvecklare

Mimi är utbildad byggnadsingenjör och har sedan 2007 jobbat som byggnadsinspektör inom Stockholms stad. Innan dess arbetade hon på Länsstyrelsen i Stockholm med att granska tillgänglighet och användbarhet i bostadsprojekt samt som bygglovhandläggare i Oxelösund kommun.

Tel: +46 723 99 99 92
ma@shhbostad.se
vCard

Ida Amatiello Brambeck

Sälj- och marknadskoordinator

Ida kommer närmast från reklambyråbranschen, där hon arbetat som produktionsledare de senaste 15 åren. Hon har gått på RMI Berghs och har en grundexamen i ekonomi.

Tel: +46 733 17 22 23
ia@shhbostad.se
vCard

Martina Classon

Ekonomiassistent

Martina har tidigare arbetat som kontorsassistent inom IT-branschen. Innan dess har hon arbetat med administration och ekonomi.

Tel: +46 70 899 06 63
mc@shhbostad.se
vCard

Caroline Eriksson

Koncernredovisningsansvarig

Caroline är ekonom och Auktoriserad Redovisningskonsult med utbildning från Frans Schartau. Har jobbat sen 2001 på Revaco Revision och har sedan 2014 varit redovisningschef på Revaco Redovisning. Har även arbetat några år på ett logistikföretag med koncernredovisning.

Tel: +46 70 946 89 08
ce@shhbostad.se
vCard

Ann-Louise Gustafsson

Försäljningschef

Kommer närmast från AB Stångåstaden som är Linköping kommuns allmännyttiga bostadsbolag med ca 19 000 lägenheter. Sedan 2006 har Ann-Louise arbetat med nyproduktion av hyresrätter, framför allt med marknadsanalyser, produktanpassning och försäljning. Hennes erfarenhet sträcker sig hela vägen från tidiga skeden till inflyttning och uppföljning med stort fokus på marknad och kund.

Tel: +46 768 94 23 00
alg@shhbostad.se
vCard

Martin Hildebrandt

Bostadsutvecklingschef

Martin är byggnadsingenjör med 25 års erfarenhet från arkitektkontor, med stor variation av projekt från bostäder, villor, kontor till utställningshallar. Martin var mellan 2000-2013 anställd på Thomas Eriksson Arkitektkontor och sedan mars 2013 är Martin anställd hos SHH Bostad.

Tel: +46 72 387 26 66
mhi@shhbostad.se
vCard

Fredrik Johansson

Projekt- och produktionschef

Fredrik har över 17 års erfarenhet från olika ledarroller i bygg- och fastighetsbranschen, och är utbildad både till civilingenjör, med inriktning mot fastighetsekonomi, och landskapsarkitekt med inriktning mot översiktlig planering. Fredrik har tidigare arbetat på JM, HSB, Swedavia och Jernhusen, och har erfarenhet från affärsutveckling, projektutveckling och produktion av både bostäder och kommersiella byggnader i alla olika skeden.

Tel: +46 76 897 67 56
fj@shhbostad.se
vCard

Emma Jurgander

Ekonomiansvarig

Emma har sedan år 2000 arbetat som ekonomiansvarig inom reklambranschen. Innan dess arbetade hon på BK Beräkningskonsulter, ett konsultföretag inom byggnadsekonomi.

Tel: +46 73 997 93 19
ej@shhbostad.se
vCard

Sofia Lilja

Projektledare

Sofia är utbildad ekonom med studier från Södertörns Högskola, Inseec Business School i Paris och Phai Chai University i Sydkorea. Hon har sedan 2007 arbetat i fastighetsbranschen som facility manager och projektledare på Locum AB och som projektledare på ett bostadsutvecklingsbolag i Stockholm.

Tel: +46 722 26 19 00
sl@shhbostad.se
vCard

Matias Lindberg

VD SHH Bostadsutveckling AB

Matias har över 20 års erfarenhet från företagsledande roller i fastighetsbranschen. Under åren 2011-2016 var Matias vd för HSB ProjektPartner AB med ansvar för bostadsrättsproduktion i hela landet. Mellan 2006-2011 var han vd för Akademiska Hus Norr AB och mellan 1997-2006 vd för de allmännyttiga bostadsbolagen i Södertälje, i Finspång och i Åre. Åren före 1997 innehade Matias olika ekonomichefsroller i Stockholm och i Åre.

Tel: +46 706 00 64 81
ml@shhbostad.se
vCard

Martin Lindström

Regionansvarig Syd

Martin är utbildad civilingenjör inom väg och vattenbyggnadsteknik samt civilekonom. Utöver erfarenhet från arbete med fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling i egna bolag har Martin tidigare arbetat som uppdragsledande konstruktör och med FoU-frågor inom husbyggnad.

Tel: +46 70 368 65 15
mli@shhbostad.se
vCard

Misha Moeremans d’Emaus

Grundare, VD och Koncernchef

Misha har 30 års erfarenhet från europeisk fastighetsmarknad, fram till 1999 med Bryssel som bas och därefter Stockholm. Fram till 2005 var han vice VD och affärsutvecklingsansvarig för Catella Property AB med rådgivnings- och investeringsverksamhet i cirka 15 europeiska länder. Därefter har Misha arbetat med fastighetsinvesteringar och fastighetsrelaterad rådgivning i det egna bolaget Mitaka Capital Partners innan han 2010 grundade Svenska Hyreshus AB.

Tel: +46 70 372 12 14
mm@shhbostad.se
vCard

Mirja Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Mirja är utbildad arkitekt i Lund och Österrike och har därefter jobbat med bostäder som specialinriktning, främst på Sweco Architects i Uppsala. Mirja har projekterat och utvecklat projekt för flertalet av de större bostadsaktörerna i Uppsala, Norrtälje och Västerås. Mirja brinner för hållbart byggande och är även certifierad passivhusexpert

Tel: +46 73 59 77 000
mn@shhbostad.se
vCard

Frida Oyal Awrohum

Arkitekt SAR/MSA, USI/AAM

Frida är utbildad i Schweiz och har tidigare jobbat på Asa AG i Zürich, Sweco Architects i Uppsala. Frida kommer närmast från Reierstam Arkitektur och Projektutveckling där hon var med och utvecklade projekt både inom ny- och ombyggnation av bl.a bostäder, kommersiella byggnader, skolverksamheter och kontor.

Tel: +46 73 945 58 58
fo@shhbostad.se
vCard

Oscar Raud

Projektledare

Oscar är utbildad inom fastighetsförvaltning. Han har arbetat som administratör och junior projektledare hos John Mattsson Fastighets AB sedan examen 2013.

Tel: +46 70 754 32 07
or@shhbostad.se
vCard

Arnold Rosén

Transaktion och Analys

Arnold är utbildad ekonom från Stockholms Universitet och har erfarenhet inom finansbranschen och executive search.

Tel: +46 73 508 77 07
ar@shhbostad.se
vCard

Martin Sjölund

Projektledare

Martin är utbildad civilingenjör inom väg & vattenbyggnadsteknik. Har arbetat med projekt- och fastighetsutveckling sedan han tog examen 2004. Martin har erfarenheter inom nyproduktion och ombyggnadsprojekt. Inriktningen på projekten har främst handlat om bostäder, kontor och handel.

Tel: +46 734 19 50 62
ms@shhbostad.se
vCard

Johan Spång

Projektledare

Johan är utbildad civilingenjör vid Uppsala Universitet. Sedan examen 2011 har han arbetat som projektledare på konsultbolaget PQR med erfarenhet från såväl nyproduktion av köpcentrum som ROT-projekt och hyresgästanpassningar. Under åren har Johan engagerat sig i diverse miljöcertifieringsprojekt. I sin roll som kontorschef i Stockholm genomförde han ett förbättringsarbete som resulterade i ISO-certifiering. Johan har även arbetat med kundrelationer samt strategi- och marknadsbearbetning.

Tel: +46 733 59 54 00
js@shhbostad.se
vCard

Anna-Karin Stöhre

Kundansvarig

Anna-Karin är utbildad som fastighetsekonom. Har dom senaste 8 åren jobbat som fastighetsmäklare både i Karlstad och Stockholm där hon har sålt både villor, bostadsrätter och nyproduktion.

Tel: +46 70 897 48 95
aks@shhbostad.se
vCard

Hendrik Versteegh

Analys och Kalkyl

Hendrik har en examen i fastighetsutveckling från KTH. Han har sedan examen 2016 arbetat på Sweco Management i Stockholm inom marknadsområdet fastighetsstrategi.

Tel: +46 70 897 49 08
hv@shhbostad.se
vCard

Ando Wikström

Ekonomi- och finanschef, Investor Relations

Ando har mer än 25 års erfarenhet från fastighets- och finansbranschen. Ando har varit CFO och del av koncernledningen i Catella mellan 2010-15. Dessförinnan var han vice vd och finansdirektör för fastighetsrådgivningen i Catella 2001-10, vice vd och finansdirektör i hotellfastighetsbolaget Capona 1998-2001 och har därutöver tidigare bland annat jobbat för Diligentia 1993-98 och Reinhold 1989-93. Ando är Civilekonom från Stockholms Universitet.

Tel: +46 70 324 34 33
aw@shhbostad.se
vCard