Om SHH

SHH är ett bostadsutvecklingsbolag som bygger hållbara hyresrätter och bostadsrätter till rimliga priser i orter med bostadsbrist. Verksamheten omfattar förvärv av mark, projektering, produktion, uthyrning av hyresrätter, försäljning av bostadsrätter, samt även långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresrätter. Grundare och ledande befattningshavare har alla mer än 25 års erfarenhet av fastighets- och byggsektorn. Sedan starten 2010 har SHH byggt ca 750 bostäder och har idag ca 600 bostäder under produktion och försäljning. Därutöver uppgår projektportföljen till ca 2 800 bostäder för exploatering och byggnation under 2017-2020. SHH har en stark finansiell ställning och uppvisar god lönsamhet med bolagets ledning som majoritetsaktieägare.

Affärsmodell

SHH utvecklar och bygger hållbara hyresrätter och bostadsrätter till rimliga priser i orter med bostadsbrist. Rimliga priser uppnås genom att bostadsproduktionen sker med etablerade byggsystem och standardiserade byggprocesser där en stark kostnadskontroll kombineras med miljöklokhet, god kvalitet och en arkitektonisk variation. Vi har tydliga processer baserade på en överordnad hållbarhetssyn, starka samarbetspartners förenat med en dynamisk organisation.

Hur vi bygger

SHH bygger hyresrätter och bostadsrätter med fokus på kostnadskontroll, miljöklokhet och långsiktig kvalité där SHH skapar ett attraktivt boende med genomtänkt arkitektur. Vi arbetar med standardiserade processer för upphandling och genomförande baserat på en gemensam rationell basarkitektur som anpassas till varje enskilt projekt. Vi har nära samarbete med några av Sveriges ledande byggföretag som möjliggör en snabb och effektiv produktion. Inflyttning kan därför ske snabbt, ofta inom 12-16 månader, till glädje för alla som längtar till att få tillgång till sin nya bostad.

Vad vi bygger

SHH bygger kostnadseffektiva och miljökloka bostadshus i bra lägen. Vi producerar med fokus på kvalitet och yteffektivitet. Oberoende om det är fråga om hyresrätter eller bostadsrätter är våra hus byggda för att vara attraktiva och enkla att sköta över lång tid. SHH arbetar med en egen organisation för initiering och ledning av varje projekt. Markförvärv sker i nära samarbete med berörd kommun och baseras på detaljerade studier av varje markområdes användbarhet och förutsättningar för bostadsbebyggelse. Upparbetade och väl intrimmade planerings- och byggprocesser i nära samarbete med ledande byggföretag ger korta produktionstider. I kombination med beprövad och hållbar teknik skapar SHH attraktiva, trygga och miljöriktiga hus för ett bra boende både i nutid och framtid.

Var vi bygger

Vi bygger bostäder på orter med bostadsbrist i Sverige. Sedan start 2010 har vi färdigställt ca 750 attraktiva bostäder i bl.a Örebro, Norrköping, Nyköping, Knivsta, Norrtälje och Umeå. Drygt 600 bostäder byggs just nu i Enköping, Helsingborg, Kalmar, Botkyrka, Sundsvall och Örebro. Inom kort bygger vi också våra första projekt i Falun, Huddinge och Kristianstad. Den totala projektportföljen omfattar idag drygt 3 400 bostäder.