Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om oss och våra bostäder.

2017-05-23

Rekrytering

Ulrika Hallengren föreslås som ny styrelseledamot i SHH Bostad AB

Ulrika Hallengren föreslås som ny styrelseledamot i SHH Bostad AB vid kommande Bolagstämma den 29 maj.

Ulrika, som har en gedigen ledningserfarenhet avseende genomförandet av större byggprojekt, är idag projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs Fastigheter AB och var tidigare som vd för Fastighets AB ML4 ansvarig för uppförandet av Max IV i Lund, ett av de största och mest komplexa byggprojekten i Sverige under de senaste åren. Dessförinnan var Ulrika verksam inom Tyréns där hon i olika chefsbefattningar drev bl a affärsutvecklingsfrågor och arbetade med utveckling av system inom industriellt byggande. Ulrika är 47 år.

– Ulrika kommer att vara en viktig förstärkning av styrelsen i SHH. Ulrikas kompetens och erfarenheter från ledande positioner inom byggsektorn är värdefull i SHH:s fortsatta expansion, säger styrelseordförande Johan Ericsson.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

2017-05-05

Byggstart

SHH Bostad och NREP byggstartar 152 bostäder i Visättra Ängar, Flemingsberg

Peab PGS har nu påbörjat entreprenaden för 152 moderna bostadsrätter i det populära området Visättra Ängar i Flemingsberg, Huddinge kommun. Projektet som består av fyra 6-våningshus, med en gemensam innergård med utegym och trevliga umgängesytor, uppförs i två etapper. Inflyttning i den första etappen beräknas kunna ske på senvåren 2019. Etapp 2 beräknas stå klart för inflyttning hösten 2019.

– SHH och Peab PGS byggstartar nu sitt 5:e gemensamma bostadsprojekt. Det känns kul att äntligen få igång produktionen, vi är glada över att få bygga fler hållbara hem i orter med bostadsbrist säger Fredrik Hermansson, chef produktion och förvaltning SHH Bostad AB.

– Det känns oerhört spännande att vi är igång. Tillsammans med SHHs goda erfarenhet och nätverk bildar vi ett starkt team och vi är väldigt glada att få vara med och utveckla Stockholm, som är i stort behov av denna typ av bostäder, säger Tobias Alsborger, Partner NREP.

– Vi tackar för förtroendet och är glada över att få tillföra bostäder till Huddinge kommun säger Jesper Strandberg, operativ chef Peab PGS AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel 070-372 12 14

 

2017-04-26

Fabege och SHH bygger 225 bostäder i Kista

Fabege och SHH Bostad har tecknat avtal om att gemensamt utveckla cirka 225 bostadsrätter vid Kista Gårdsväg i Kista. I höstas tillträdde Fabege den sedan tidigare erhållna markanvisningen avseende fastigheten Selfoss 1 från Stockholm Stad. SHH har nu förvärvat 50 % av markbolaget och parterna har avtalat om att driva ett joint venture. Projektstart planeras under våren och försäljning av lägenheter hösten 2017.

För Fabege är joint venture-strukturen ett sätt att tillvarata en större del av ett värdeskapande projekt och utvärdera en samarbetsform inför andra bostadsutvecklingsprojekt i framtiden. SHH kommer att ta ledningsansvaret för projektering, produktion och försäljning av bostadsrätterna.

– Som proaktiv stadsutvecklare i Stockholm är det naturligt att Fabege även engagerar sig i tillkomsten av nya bostäder. Projektet i Kista och samarbetet med SHH är ett exempel på ett sådant initiativ där Fabege aktivt medverkar till att det byggs fler bostäder, säger Klaus Hansen Vikström, vice vd och chef affärsutveckling, Fabege.

Fastigheten är belägen ca 500 meter från Kista Galleria och tunnelbanan. Existerande detaljplan möjliggör uppförandet av bostäder i en kvartersbebyggelse med fem till åtta våningar och om ca 12 500 kvm bostadsarea samt kommersiella lokaler på delar av bottenplan. Därtill kommer även ett underjordiskt garage i två plan med ca 285 parkeringsplatser.

– Vi attraheras mycket av projektets läge och vi ser möjligheter att här skapa ett attraktivt bostadskoncept. Vi är även glada att inleda ett samarbete med Fabege och med detta projekt tar SHH även steget in i Stockholms kommun och expanderar vidare med målsättningen att bli en av landets ledande bostadsutvecklare, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef, SHH Bostad.

SHH Bostad AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel 070-372 12 14
Klaus Hansen Vikström, vice vd och chef affärsutveckling Fabege AB, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81