Nyheter och Press

Här hittar du de senaste nyheterna om oss och våra bostäder.

2017-03-24

Byggstart

SHH byggstartar i Kalmar

Efter erhållet bygglov och lyckosam försäljning har SHH Bostad beslutat om byggstart för 55 bostadsrätter i Västra Djurängen i Kalmar. Inflyttning planeras till sommaren 2018. Totalentreprenör är Peab PGS.

”Det är glädjande att vi nu startar ytterligare en produktion med smarta hållbara hem i Kalmar. SHH fortsätter att expandera i kommuner med bostadsbrist, där vi möter efterfrågan med attraktiva och prisvärda bostäder”, säger Martin Lindström, Regionsansvarig på SHH Bostad AB.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

2017-02-27

Byggstart

SHH byggstartar i Sundsvall

SHH Bostad har erhållit bygglov för 44 bostadsrätter i Sidsjön i Sundsvall. Byggstart sker i mars och inflyttning planeras till sommaren 2018. Totalentreprenör är NCC.

”Det känns oerhört kul att äntligen starta vårt första projekt i Sundsvall. Vi är imponerade av Sundsvall kommuns hantering och tillmötesgående och ser fram emot ett långsiktigt samarbete, inte minst i bland annat Folkets park och vid Haga skola”, säger Fredrik Hermansson, Produktionschef SHH Bostad AB.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

2017-02-14

Förvärv, Nyheter

SHH satsar i Storstockholm genom ett nytt bolag samägt med LO och Bodal

SHH Bostad AB (SHH) har träffat en överenskommelse med LO och Fastighets AB Bodal om att gemensamt bilda ett mark- och bostadsutvecklingsbolag med fokus på bostadsmarknaden i Storstockholm. Ca 1 050 bostadsbyggrätter tillförs till det samägda bolaget SHH Landbolaget AB.

SHH utvecklar prisvärda och kvalitetsmässigt bra bostäder över hela landet. Pågående produktion uppgår till ca 600 bostäder och för 2017 planeras produktionsstart av ytterligare ca 700 bostäder. SHH har därutöver en projektportfölj om ca 1 800 bostäder.

I syfte att tillgodose behovet av ekonomiskt tillgängliga bostäder i Storstockholm stärker nu SHH sin närvaro i Stockholmsområdet genom en bolagsbildning med LO:s helägda dotterbolag Bantorget Utvecklings AB och Fastighets AB Bodal. Ägandet fördelas med 50% SHH och 25% vardera LO respektive Bodal. Det nya bolaget får initialt ett eget kapital om ca 400 mkr samtidigt som bolaget förvärvar 685 bostadsbyggrätter från SHH samt 365 bostadsbyggrätter från LO och Bodal.

SHH har sedan 2014 samägt ett större bostadsprojekt i Tumba, Botkyrka med LO och Bodal. De positiva erfarenheterna från detta samarbete har gjort att parterna nu träffat överenskommelse om att utvidga samarbetet till ytterligare ett tiotal bostadsprojekt i Sigtuna, Upplands Väsby, Ekerö, Botkyrka och Värmdö kommun.

”Efterfrågan på bra och prisvärda bostäder gör att SHH växer i hela landet. Just nu har vi ett tjugotal pågående och planerade projekt från Luleå i norr till Skåne i söder. Satsningen med LO och Bodal innebär att vi kan kombinera SHH:s snabba tillväxt i övriga Sverige med en förstärkt närvaro i Stockholm. Genom samarbetet erhålls ett finansiellt starkt bolag som tillför Storstockholm prisvärda bostäder i närtid. Första projektet säljstartas redan under våren”, säger Misha Moeremans d’Emaus, VD SHH Bostad AB.

”Vi har mycket goda erfarenheter från gemensamma projekt och är glada att vi kan fördjupa samarbetet med SHH. Sverige behöver bostäder och detta är ett gott samhällsinitiativ för att få mera byggt”, säger Erik Spernaes, VD Bantorget Egendom AB (LO).

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se
Erik Spernaes, vd Bantorget Egendom AB (LO), tel. 070-366 27 29