Styrelse och revisor

Johan Ericsson

Styrelsens ordförande

Johan Ericsson har mer än 25 års erfarenhet från svensk och europeisk fastighetsmarknad och har haft flera ledande befattningar inom Catellas fastighetsrådgivning sedan 1992. Johan var även VD och koncernchef för Catella AB 2010-2013. Johan är RICS Fellow (Royal Institution of Chartered Surveyors) och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Tel: +46 70 544 00 00
je@shhbostad.se

Thomas Eriksson

Grundare och ledamot

Thomas Eriksson grundade arkitektkontoret TEA 1988. Företaget har vuxit organiskt och består idag av 35 arkitekter, ingenjörer, inredningsarkitekter och industridesigners. Arbetsfältet är brett och företaget fungerar ofta som en plattform där arkitektur, design, och strategi samverkar. På kundlistan finns både svenska och internationella företag såsom Pembroke Real Estate, NCC, Fabege, Näckström Fastigheter, ICA, Swedavia, Cappellini, H&M, Ericsson, Apotek Hjärtat och Stockholms Stadsbibliotek. TEA utvecklar kommunikativ och identitetsskapande gestaltning med skandinavisk tonalitet.

the@tea.se

Ulrika Hallengren

Ledamot

Ulrika, som har en gedigen ledningserfarenhet avseende genomförandet av större byggprojekt, är idag projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs Fastigheter AB och var tidigare som vd för Fastighets AB ML4 ansvarig för uppförandet av Max IV i Lund, ett av de största och mest komplexa byggprojekten i Sverige under de senaste åren. Dessförinnan var Ulrika verksam inom Tyréns där hon i olika chefsbefattningar drev bl a affärsutvecklingsfrågor och arbetade med utveckling av system inom industriellt byggande.

Johan Hessius

Ledamot

Johan Hessius är advokat och delägare på Lindahl. Han är specialiserad på bolags- och fastighetsaffärer och biträder både svenska och internationella kunder. Johan har lång erfarenhet av styrelsearbete och bolagsstyrningsfrågor och har ett flertal styrelseuppdrag i både börsnoterade och ägarledda företag. Johan har även haft många förtroendeuppdrag inom Sveriges Advokatsamfund.

Misha Moeremans d'Emaus

Grundare, VD och koncernchef

Misha har 30 års erfarenhet från europeisk fastighetsmarknad, fram till 1999 med Bryssel som bas och därefter Stockholm. Fram till 2005 var han vice VD och affärsutvecklingsansvarig för Catella Property Group med rådgivnings- och investeringsverksamhet i cirka 15 europeiska länder. Därefter har Misha arbetat med egna fastighetsinvesteringar i det egna bolaget Mitaka Investments innan han 2010 grundade SHH.

Tel: +46 70 372 12 14
mm@shhbostad.se
vCard

Patrik Adolfson

Revisor

Vid årsstämman den 10 juni 2016 valdes PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag med huvudansvarig revisor Patrik Adolfson, Auktoriserad revisor och medlem av Far. Andra revisionsuppdrag som Patrik har är Attendo AB, Loomis AB, Nordstjernan Invest AB och Securitas AB.