Bolagsinformation

Finansiella rapporter och dokument

SHH Bostad AB (publ) har en stark finansiell ställning och uppvisar god lönsamhet. Omsättningen 2016 uppgick till 688 Mkr med ett rörelseresultat om 200 Mkr och resultatet efter skatt uppgående till 190 Mkr. Det egna kapitalet uppgick per den 31 december 2016 till 307 Mkr med en soliditet om 27%.

Med en bostadsprojektportfölj om ca 3 400 lägenheter varav cirka 600 sålda lägenheter under produktion samt ytterligare lägenheter under försäljning ser resultatutsikterna för 2017 positiva ut. Färdigställande värdet för bostadsprojekten som är under pågående produktion uppgår till drygt 1,3 Mdr.