Ulrika Hallengren föreslås som ny styrelseledamot i SHH Bostad AB

Här hittar du de senaste nyheterna om oss och våra bostäder.

2017-05-23

Rekrytering

Ulrika Hallengren föreslås som ny styrelseledamot i SHH Bostad AB

Ulrika Hallengren föreslås som ny styrelseledamot i SHH Bostad AB vid kommande Bolagstämma den 29 maj.

Ulrika, som har en gedigen ledningserfarenhet avseende genomförandet av större byggprojekt, är idag projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs Fastigheter AB och var tidigare som vd för Fastighets AB ML4 ansvarig för uppförandet av Max IV i Lund, ett av de största och mest komplexa byggprojekten i Sverige under de senaste åren. Dessförinnan var Ulrika verksam inom Tyréns där hon i olika chefsbefattningar drev bl a affärsutvecklingsfrågor och arbetade med utveckling av system inom industriellt byggande. Ulrika är 47 år.

– Ulrika kommer att vara en viktig förstärkning av styrelsen i SHH. Ulrikas kompetens och erfarenheter från ledande positioner inom byggsektorn är värdefull i SHH:s fortsatta expansion, säger styrelseordförande Johan Ericsson.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

2016-10-20

Rekrytering

Ny VD utsedd för SHH:s bostadsutvecklingsbolag

Styrelsen i SHH utser Matias Lindberg till ny vd för koncernens dotterbolag som operativt ansvarar för all bostadsutveckling och produktion. Matias blir även medlem i SHH:s koncernledning. SHH expanderar kraftigt och har för närvarande ca 700 bostäder i produktion och därtill byggrätter med färdig eller pågående detaljplan för ytterligare ca 2 500 bostäder.

Matias har under de senaste 20 åren haft vd-roller i såväl HSB Projektpartner AB och Akademiska Hus som i kommunala bostadsbolag, bl.a Telge Bostäder AB. Därutöver var Matias under en kort tid vd för Concent Holding AB.

– Det är med tillfredställelse som jag kan informera om denna förstärkning. Matias har en gedigen bakgrund, omfattande erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och har goda ledaregenskaper. Med Matias kommer vi att stärka vår affärsmodell, marknadsposition och varumärke ytterligare, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB.

– Jag har följt SHH:s utveckling under ett antal år och tycker det finns en solid struktur, en genomtänkt tillväxtstrategi och en bra företagskultur för att positionera sig ännu bättre framöver. Sverige behöver fler bostäder och det kommer SHH definitivt att bidra till, kommenterar Matias Lindberg.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se
Johan Ericsson, styrelseordförande SHH Bostad AB, tel. 070-544 00 00, je@shhbostad.se

2016-09-30

Rekrytering

SHH rekryterar Projektledare

SHH Bostad rekryterar Johan Spång som Projektledare. Johan är utbildad civilingenjör och har sedan 2014 jobbat som Filialchef på PQR och innan dess arbetade han som projekt- och projekteringsledare i samma företag. Johan tillträder sin tjänst den 24 oktober.

– SHH är inne i ett spännande skede med över 175.000 kvm bostäder i byggrättsportföljen. Det känns därför otroligt roligt att knyta till sig ytterligare kompetens till verksamheten, säger Produktions- och förvaltningschef Fredrik Hermansson.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se