SHH Bostad vinner markanvisningstävling i Alby

Här hittar du de senaste nyheterna om oss och våra bostäder.

2017-01-25

Förvärv, Markreservation

SHH Bostad vinner markanvisningstävling i Alby

I konkurrens med åtta kvalificerade förslagsställare har SHH vunnit Botkyrka kommuns förtroende att bygga bostäder vid koloniområdet i Alby. Detaljplanen, som bedöms vinna laga kraft tidigast under 2018, kommer att innehålla ca 225 bostäder i form av flerbostadshus och radhus i olika former. Temat i förslaget är odling där stora delar av koloniparken bevaras och de nya bostäderna får möjlighet till odling i både mindre och större skala.

Området ligger några hundra meter från Alby Centrum med service och goda kommunikationer, inte minst genom tunnelbanans röda linje. I nära anslutning ligger även förskola, äldreboende, badplats och friluftsliv.

– Vi är mycket glada över möjligheten att få delta i det förnyelsearbete som pågår i Alby. Förlaget, som är framtaget i samarbete med Nyréns Arkitektkontor, speglar Albys alla positiva kvalitéer med lekfullhet och nytänkande, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd SHH Bostad AB.

– Detta är fortsättningen i att bygga nya Botkyrka. Vi har som mål att bygga 4000 nya bostäder, nya hem, på fyra år och låta Botkyrkastaden växa fram. Denna ambition bygger på att alla ska kunna hitta en bostad som passar dem, i sin egen stadsdel, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Botkyrka kommun.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

2016-12-22

Byggstart, Förvärv, Markreservation, Säljstart

SHH erhåller markanvisningar i Kristianstad, Västerås och Falun

SHH avslutar 2016 med ytterligare tre kommunala markanvisningar för totalt ca 130 nya bostäder i Falun, Kristianstad och Västerås.

I Västerås erhöll SHH i december en markanvisning för ett 60-tal bostäder på Nordanby Gärde, ca 3 km utanför Västerås centrum. Detaljplanearbetet påbörjas under första kvartalet 2017 och försäljning och produktion planeras till 2018.

SHH i partnerskap med NCC erhöll i december en markanvisning i Hammar utav Kristianstad kommun för totalt ca 36 radhus. Försäljning och byggstart planeras till hösten 2017.

SHH erhöll därutöver en markanvisning av Falu kommun och redan i januari 2017 påbörjas försäljningen av de 34 st bostadsrätterna med NCC som totalentreprenör. Bostäderna är belägna på populära Galgberget, ca 3 km utanför centrala Falun.

– Det känns oerhört kul att avsluta året med ytterligare tre markanvisningar. Falun, Kristianstad och Västerås är för SHH nya orter och som vi ser en långsiktig närvaro i, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd på SHH Bostad.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

2016-11-16

Förvärv, Markreservation

SHH Bostad erhåller två markanvisningar i Nyköping

SHH Bostad har av Nyköpings kommun valts ut som exploatör i två bostadsområden, Malmbryggshagen och Marieberg. Detaljplanerna är lagakraftvunna och säljstart av bostäderna planeras till våren 2017.

I Malmbryggshagen avser SHH att bygga 21 radhus vilka upplåts som bostadsrätter.
Malmbryggshagen är ett nytt bostadsområde som ligger ca 3,5 km från Nyköpings centrum. I närheten finns servicebutik, dagis, skolor och en mängd fritidsaktiviteter.

Området Marieberg ligger naturskönt intill Nyköpingsån ca 1,5 km från Nyköpings centrum. Här ska SHH bygga ca 35 bostadsrätter med en blandning av radhus och flerbostadshus i två våningar.

– Vi är mycket glada över att återigen få förtroendet av Nyköpings kommun och ser fram emot att tillföra kommunen fler nyproducerade, attraktiva och prisvärda bostäder, säger Misha Moeremans d´Emaus, vd på SHH Bostad.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se