SHH satsar i Storstockholm genom ett nytt bolag samägt med LO och Bodal

Här hittar du de senaste nyheterna om oss och våra bostäder.

2017-02-14

Förvärv, Nyheter

SHH satsar i Storstockholm genom ett nytt bolag samägt med LO och Bodal

SHH Bostad AB (SHH) har träffat en överenskommelse med LO och Fastighets AB Bodal om att gemensamt bilda ett mark- och bostadsutvecklingsbolag med fokus på bostadsmarknaden i Storstockholm. Ca 1 050 bostadsbyggrätter tillförs till det samägda bolaget SHH Landbolaget AB.

SHH utvecklar prisvärda och kvalitetsmässigt bra bostäder över hela landet. Pågående produktion uppgår till ca 600 bostäder och för 2017 planeras produktionsstart av ytterligare ca 700 bostäder. SHH har därutöver en projektportfölj om ca 1 800 bostäder.

I syfte att tillgodose behovet av ekonomiskt tillgängliga bostäder i Storstockholm stärker nu SHH sin närvaro i Stockholmsområdet genom en bolagsbildning med LO:s helägda dotterbolag Bantorget Utvecklings AB och Fastighets AB Bodal. Ägandet fördelas med 50% SHH och 25% vardera LO respektive Bodal. Det nya bolaget får initialt ett eget kapital om ca 400 mkr samtidigt som bolaget förvärvar 685 bostadsbyggrätter från SHH samt 365 bostadsbyggrätter från LO och Bodal.

SHH har sedan 2014 samägt ett större bostadsprojekt i Tumba, Botkyrka med LO och Bodal. De positiva erfarenheterna från detta samarbete har gjort att parterna nu träffat överenskommelse om att utvidga samarbetet till ytterligare ett tiotal bostadsprojekt i Sigtuna, Upplands Väsby, Ekerö, Botkyrka och Värmdö kommun.

”Efterfrågan på bra och prisvärda bostäder gör att SHH växer i hela landet. Just nu har vi ett tjugotal pågående och planerade projekt från Luleå i norr till Skåne i söder. Satsningen med LO och Bodal innebär att vi kan kombinera SHH:s snabba tillväxt i övriga Sverige med en förstärkt närvaro i Stockholm. Genom samarbetet erhålls ett finansiellt starkt bolag som tillför Storstockholm prisvärda bostäder i närtid. Första projektet säljstartas redan under våren”, säger Misha Moeremans d’Emaus, VD SHH Bostad AB.

”Vi har mycket goda erfarenheter från gemensamma projekt och är glada att vi kan fördjupa samarbetet med SHH. Sverige behöver bostäder och detta är ett gott samhällsinitiativ för att få mera byggt”, säger Erik Spernaes, VD Bantorget Egendom AB (LO).

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se
Erik Spernaes, vd Bantorget Egendom AB (LO), tel. 070-366 27 29

2017-01-25

Förvärv, Markreservation

SHH Bostad vinner markanvisningstävling i Alby

I konkurrens med åtta kvalificerade förslagsställare har SHH vunnit Botkyrka kommuns förtroende att bygga bostäder vid koloniområdet i Alby. Detaljplanen, som bedöms vinna laga kraft tidigast under 2018, kommer att innehålla ca 225 bostäder i form av flerbostadshus och radhus i olika former. Temat i förslaget är odling där stora delar av koloniparken bevaras och de nya bostäderna får möjlighet till odling i både mindre och större skala.

Området ligger några hundra meter från Alby Centrum med service och goda kommunikationer, inte minst genom tunnelbanans röda linje. I nära anslutning ligger även förskola, äldreboende, badplats och friluftsliv.

– Vi är mycket glada över möjligheten att få delta i det förnyelsearbete som pågår i Alby. Förlaget, som är framtaget i samarbete med Nyréns Arkitektkontor, speglar Albys alla positiva kvalitéer med lekfullhet och nytänkande, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd SHH Bostad AB.

– Detta är fortsättningen i att bygga nya Botkyrka. Vi har som mål att bygga 4000 nya bostäder, nya hem, på fyra år och låta Botkyrkastaden växa fram. Denna ambition bygger på att alla ska kunna hitta en bostad som passar dem, i sin egen stadsdel, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Botkyrka kommun.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

2016-12-22

Byggstart, Förvärv, Markreservation, Säljstart

SHH erhåller markanvisningar i Kristianstad, Västerås och Falun

SHH avslutar 2016 med ytterligare tre kommunala markanvisningar för totalt ca 130 nya bostäder i Falun, Kristianstad och Västerås.

I Västerås erhöll SHH i december en markanvisning för ett 60-tal bostäder på Nordanby Gärde, ca 3 km utanför Västerås centrum. Detaljplanearbetet påbörjas under första kvartalet 2017 och försäljning och produktion planeras till 2018.

SHH i partnerskap med NCC erhöll i december en markanvisning i Hammar utav Kristianstad kommun för totalt ca 36 radhus. Försäljning och byggstart planeras till hösten 2017.

SHH erhöll därutöver en markanvisning av Falu kommun och redan i januari 2017 påbörjas försäljningen av de 34 st bostadsrätterna med NCC som totalentreprenör. Bostäderna är belägna på populära Galgberget, ca 3 km utanför centrala Falun.

– Det känns oerhört kul att avsluta året med ytterligare tre markanvisningar. Falun, Kristianstad och Västerås är för SHH nya orter och som vi ser en långsiktig närvaro i, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd på SHH Bostad.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se